• AMPA

   • L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Regina Carmeli de Rubí, formada per pares i mares, o tutors.
    A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes.

   • Els pares i les mares som part important de la comunitat educativa del Regina Carmeli. Assumim el seu Projecte Educatiu i el seu Caràcter Propi, recolzem la tasca del col·legi i l’enriquim amb les nostres aportacions; assistim a les reunions, festes i trobades; dialoguem amb els responsables de la titularitat per tal de treballar per uns objectius comuns.
   • QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ

    • Sensibilitzar i orientar els pares i mares sobre la seva responsabilitat d’educadors dels seus fills i en especial, sobre la responsabilitat en la col·laboració amb el Centre.
    • Aconseguir un ambient de diàleg família – escola, mitjançant un contacte personal i col·lectiu entre els pares i els tutors o els professors del centre, vetllant per les exigències d’una escola cristiana.
    • Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, per tal de potenciar els serveis i les activitats del centre.
   • membres de la junta

   • Presidenta: Yolanda Tejada Serrano
    Vicepresident: Daniel Palmero Fuentes.
    Secretària: Beatriz Nova Silva.
    Tresorera:Anna Alarcón Porras.
   • vocals de la junta

   • Comunicació: Mónica Jiménez Checa
    Organització reis: Judith Llebreria Juanós
    Organització programa fruita: Francisco Javier Harana 
    Organització carnaval: Lluis Muñoz Husillos
    Organització xerrades: Mònica Toldrà Escalera
   • Els pares i mares dels alumnes podeu participar en el funcionament i activitats de l’escola a través de les següents vies que ofereix l’AMPA amb el consens de l’escola, com a delegats de classe o participant puntualment en les diferents activitats que organitzem.
Close