El col·legi dona el tret de sortida a la remodelació del centre

El curs 2014-2015, el Regina Carmeli celebrava el centenari de la presència de les Germanes Carmelites de Sant Josep a la ciutat de Rubí. Va ser un curs ple d'activitats commemoratives, trobades i records. Però no només va ser una gran celebració. També va ser el punt d'inflexió perquè el centre iniciés un procés de transformació pedagògica que s'ha mantingut fins ara.

El novembre de 2018, veia la llum el procés de reflexió pedagògica Regina IMPULSA on van poder participar tots els agents implicats en l'educació, especialment, les famílies i els educadors: quina educació busquen les famílies?, quina escola volen els infants i joves?, quines estratègies necessiten els docents per oferir sessions d'aula innovadores?... eren qüestions que tan sols es podien resoldre donant la paraula a tots els membres de la comunitat educativa. Amb totes les idees, reflexions i propostes recollides en aquest procés, es va elaborar un nou Projecte Educatiu de Centre (PEC) que s'ha anat desplegant fins a l'actualitat. Hi ha elements força consolidats i d'altres en procés. Això és degut al fet que el Regina és conscient que la innovació i la transformació s'han d'entendre com un continu al mateix temps que s'ha de tenir prou prudència per desplegar accions en el moment oportú, mesurant molt bé els resultats que es pretenen assolir pel bé dels infants i joves que es formen al Regina.

Tot aquest procés ha estat reconegut amb el segell SMART, una acreditació de qualitat educativa atorgada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació TRAMS i que a data d’avui, tan sols han obtingut una vintena de centre educatius arreu de Catalunya.

En línia amb tot aquest procés de transformació educativa, el centre assumeix un nou repte: la renovació dels espais educatius. De la mà de l'estudi d'arquitectura Aquidos s'ha elaborat un pla director de renovació que contempla totes les intervencions arquitectòniques i de disseny d'espais que es duran a terme al centre per tal que aules, passadissos, patis... afavoreixin el desplegament de les accions educatives que el PEC contempla tot cobrint les necessitats que d'aquest es desprenen. És per aquest motiu que el pla director pretén dotar de coherència totes les intervencions i que aquestes s’alineïn amb la línia pedagògica del col·legi.

Just acabat el curs escolar 2022-2023 han començat les obres de remodelació que tindran una durada aproximada de set anys, per tal de fer les intervencions per fases i així, interferir el mínim possible en la dinàmica escolar.

El mes de setembre vinent, l'alumnat del Regina estrenarà laboratori, un espai diàfan de biblioteca i mediateca i aula TIC. Els alumnes de primària es distribuiran entre la planta baixa i el primer pis per tal que sigui possible, caldrà fer intervenció a dues aules per adequar-les a aquest ús. D'altra banda, s'equiparà la planta baixa amb un espai específic per a reunions.

Amb aquesta iniciativa, el Regina segueix apostant per la innovació i per oferir al seu alumnat una educació de qualitat i es compromet amb l’actualització permanent.

A les següents fotografies podeu veure la renderització d'alguns dels espais que estan essent modificats en la intervenció d'aquest estiu.

ImageImageImage

ImageClose