Metodologia Exploding Dots

17 de Novembre del 2023

Aquest curs hem decidit participar, amb els grups de 1r d'ESO, en un projecte d’escola investigadora; es tracta d'un estudi d’avaluació del Programa MAPS. Camins matemàtics al pensament computacional.

El programa té com a finalitat aplicar una metodologia matemàtica, anomenada Exploding Dots, que millorarà la comprensió aritmètica de l’alumnat. L’objecte d’estudi és comprovar si aquesta millora en l’aritmètica potencia un millor pensament computacional.

El programa de recerca compararà la incidència d’aquesta metodologia en el desenvolupament del pensament computacional, també recollit com a habilitat que cal desenvolupar en la nova llei educativa, gràcies a la comparació d’un test prerecerca amb una prova després de la implementació de la metodologia a l’aula.

L’estudi d’avaluació, finançat per Education Endowment Foundation (EEF), serà coordinat per l’equip de Hello Math! d’EduCaixa i el Museu de Matemàtiques de Catalunya, en coordinació amb el Departament de Recerca i Estadística de la Universitat d’Oviedo com a agent avaluador independent.

En tota recerca experimental és necessari que hi hagi un grup d’intervenció i un grup de control per, des de la comparativa, validar els resultats. La forma de participació s’ha realitzat aleatòriament entre els centres participants. El nostre centre forma part de la recerca com a grup d’intervenció.

Per aquest motiu, la metodologia d’Exploding Dots s’està aplicant durant el primer trimestre a l’aula de matemàtiques per treballar els fonaments aritmètics recollits en el currículum oficial. 

Els alumnes estan participant amb entusiasme i treballant amb materials manipulatius que els ajuden en la resolució i comprensió de les activitats proposades.

 

Image

ImageClose