L'ús de tauletes i Bee Bot a l'Educació Infantil

09 de Febrer del 2024

L’ÚS  DE  LES TAULETES I LA BEE BOT A EDUCACIÓ INFANTIL

Per què apostem per l’ús d eles noves tecnologies? Perquè la societat avança i  s’han produït canvis; les noves tecnologies; la manera de viure.

L’escola des de fa uns quants anys utilitza les TAC com una eina més d’aprenentatge i de coneixement.

Tauletes digitals: Estan destinades a realitzar amb aplicacions especifiques de  plataformes docents, activitats amb desplaçaments etc.

Robòtica educativa: Robot Bee bot,  és un punt de partida perfecte pel control de l’ensenyament del llenguatge direccional i la programació.

Treballem la competència digital amb  els alumnes, perquè puguin ser digitalment competents i protagonistes del seu aprenentatge.

L’aprenentatge és molt intuïtiu ja que la tecnologia tàctil és la més propera als nens, perquè  toquen, manipulen, experimenten, juguen; no requereix haver treballat prèviament la psicomotricitat fina, permet pensar, reflexionar, comunicar, imaginar i crear.

Els objectius que es treballen són:

1)    Aprendre a treballar en equip, compartint idees, material i espai amb altres companys.

2)    Fomentar la pràctica de l’assaig error i l’observació de la resta de participants per fomentar la variabilitat d’opcions.

3)    Guanyar autoconfiança gràcies al fet que es van assolint reptes mitjançant la creativitat i perdre la por a l’error.

4)    Treballar l’aprenentatge emocional mitjançant la comprensió, l’expressió i la gestió de les emocions que acompanyen les activitats que es desenvolupen.

5)    Treballar habilitats comunicatives per expressar, explicar i transmetre el que s’està fent.

6)    Desenvolupar la coordinació ull-mà, així com la motricitat gruixuda i la fina, mentre s’interioritza la noció de l’espai.

 

Us deixem fotos!

 ImageImageImageClose