Els CAFEMNs aprenem algunes tècniques de seguretat en l'àmbit d'escalada

09 de Març del 2019

Durant els mesos de gener i febrer, els alumnes del CAFEMN hem anat vaires vegades al rocòdrom Pau Sànchez situat a La Llana per treballar una part de l'assigntura de Seguretat i Supervivència.

Image

En aquest bloc tractem varies maniobres, les posem en pràctica i les avaluem.

Image

Una de les tècniques és el saber assegurar un escalador amb un aparell autoblocant, tant si escala de primer com si escala de segon.

Aquesta maniobra la fem en el context de l'escalada esportiva, ja que és una de les sortides professionals que te el nostre cicle formatiu.

Image

També veiem el muntatge d'una via i el desmuntatge d'aquesta i com gestionar el punt més segur d'una via d'escalada: la reunió. Un element que trobem a la part més alta de les vies d'escalada esportiva.

Més tard hem vist la tècnica de ràpel en diferents versions. La que s'ha avaluat és el ràpel autoassegurat amb el nus del maxart.

Image

Finalment encara veiem alguna altra maniobra com la gestió de les cordes amb indicacions bàsiques sobre com plegar i desplegar cordes, detalls que poden semblar evidents però que ja marcaran un bon inici de l'activitat.

ImageImageClose