El blog d'Emprenedoria

17 de Juny del 2019

A l'Optativa d'Emprenedoria que es fa a 3r d'ESO hem fet un blog per recollir els projectes que hem anat treballant durant el curs. Aquests projectes s'han treballat en grup o bé individualment i són els següents:

- Creació d'una empresa: per tal de conèixer una mica més el món de l'empresa, per grups, els alumnes s'han inventat una empresa i han preparat l'exposició oral de la mateixa amb un suport visual.

- El meu pla de carrera: es tracta d'investigar les sortides acadèmiques després de l'ESO i cada alumne dissenya el seu itinerari acadèmic d'acord amb les seves inquietuds.

- El meu vídeo CV: investiguem què és un CV i què és un vídeo CV i la informació que contenen. Els alumnes elaboren el seu propi vídeo CV.

- Meeting Point: Organitzem una jornada d'intercanvis comercials entre l'empresa que representa la nostra optativa i l'empresa simulada dels alumnes de 2n. del CFGM Gestió Administrativa. Preparem material que representi les nostres empreses per fer un stand de les mateixes: pósters, tríptics, catàlegs, llistes de preus, comandes, factures, etc. Fem unes presentacions de les nostres empreses al teatre i després fem els intercanvis comercials entre les mateixes.

- Investigació econòmica: triem una empresa de Rubí, en fem un estudi del seu sector, detectem les seves fortaleses i debilitats i fem propostes de millora.

El blog amb tots aquests projectes el podeu trobar a:

https://sites.google.com/reginacarmeli.com/elblogdemprenedoria/home

Esperem que us agradi.Close