El projecte ReginaIMPULSA avança cap a l’acreditació d’innovació educativa

11 de Setembre del 2019

Comença un nou curs i encetem la segona fase del projecte Regina IMPULSA, un procés de transformació pedagògica que vam endegar el curs passat i que va comptar amb la participació activa de les famílies del centre. Al mateix temps, es va cercar l’ajuda de professionals externs que ens ajudessin a desplegar aquest projecte des d’una òptica global de centre. Aquests professionals pertanyen a la Fundació Tr@ms i la tasca que durem a terme amb ells ens permetrà obtenir el Segell SMART, una acreditació d’innovació i excel·lència educativa certificada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Al següent enllaç, podreu conèixer més a fons en què consisteix el Segell SMART: Què és el Segell SMART?

ImageAl llarg del curs passat es van treballar les fases Inicial i de Preparació. Així, es va dur a terme una diagnosi de l’estat del centre a partir de diferents indicadors relacionats amb cadascun dels àmbits del Segell Smart (escola, alumne i societat, comunitat educativa, metodologies, gestió, innovació...). Dita diagnosi ha de servir per identificar el nivell d’assoliment dels diferents indicadors i per determinar el procés d’implantació. Finalment, es va iniciar el procés recomanat per a la certificació.

A la fase de Preparació es va treballar en dur a terme les tasques necessàries per tal de certificar al Regina Carmeli amb el Segell Smart, assegurant que el centre compleix els mínims per iniciar dita certificació. Al llarg de diferents reunions entre l’Equip Directiu de centre i un professional de la Fundació Tr@ms es va poder definir un Pla de Treball i uns objectius específics.

Aquest nou curs iniciarem el procés d’implantació que permetrà que el col·legi passi a la fase de Certificació. Aquesta fase es podrà iniciar quan un expert auditor validi el treball dut a terme. Per tal d’implantar el procés, s’ha constituït la Comissió Impulsa/Escola Smart que serà l’encarregada de desenvolupar el pla de treball establert.

Cada dos anys, es renovarà el Segell amb la incorporació i millora dels indicadors oportuns.

Com podeu veure al següent enllaç, el Regina ja consta a la relació de centres en procés d’acreditació: www.segellsmart.org/escoles-smart/

Us seguirem informant sobre el procés de transformació educativa i de millora de centre.

Molt bon inici de curs a tothom!Close