Second Term's English DayImage

This Friday, March the 26th, all the Primary and Pre-Primary students joined the Second English Day of this school year.  

The main theme of this Second English Day was ‘Easter Time’. They learnt about Easter, its origin and traditions in different English-speaking countries. They also held a Easter vocabulary contests. The younger students sang Easter related songs too. 

At the second hour of the afternoon all the groups did their Easter crafts. 

So, during an afternoon,  the whole school were playing and learning through English traditions of Easter. English Easter traditions

Happy Easter!!

Image

El divendres 26 de març, tots els alumnes de Primària i Infantil es van sumar al Segon Dia d’Anglès d’aquest curs escolar.

El tema principal d’aquest Segon Dia de l’anglès era ‘Temps de Pasqua’. Van conèixer la Pasqua, el seu origen i les seves tradicions a diferents països de parla anglesa. També van celebrar concursos de vocabulari de Setmana Santa. Els estudiants més joves també van cantar cançons relacionades amb la Pasqua.

A la segona hora de la tarda tots els grups van fer les seves manualitats de Setmana Santa.

Així, durant una tarda, tota l’escola jugava i aprenia a través de les tradicions angleses de Pasqua

Feliç Pasqua!!

 a través de les tradicions angleses de Pasqua.

Feliç Pasqua !!

ImageImageImage
 Close