Psicomotricitat. L’ equilibri estàtic i dinàmic.

15 de Abril del 2021

En la vida quotidiana passem constantment de posicions equilibrades a situacions desequilibrades e inestables. La conjunció de tots dos factors és el que ens proporcionarà un gran control, domini i ajuts corporal.

L 'equilibri és la capacitat d' assumir i sostenir qualsevol col·locació del cos contra el llei de gravetat. Començarem treballant l 'equilibri estàtic sense desplaçaments a través de diferents equilibris posturals i posteriorment realitzarem equilibris amb desplaçaments dinàmics.

OBJECTIUS

.Conèixer les diferents postures corporals.

.Controlar el cos en situacions d’equilibri. Experimentar situacions d’equilibri.

.Experimentar situacions d 'equilibri el terra.

.Equilibrar-se després d'una acció.

.Equilibrar objectes sobre diferents parts del cos.

.iniciar-se en l 'equilibri invertit.

.Desplaçar-se sobre diferents obstacles amb seguretat

.Adquirir confiança davant de diferents actuacions d 'equilibri.

És important que el nen desenvolupi la confiança amb sí mateix, que cooperi amb altres nens i que tingui interès per experimentar diferents postures, així adquirirà confiança i seguretat davant de les diferents situacions d’equilibri.

ImatgeImatgeImatgeImatge

 Close