Curs de formació d’anglès pel professorat

20 de Desembre del 2021

Saber anglès significa poder expresar-se de manera fluida i amb claredat però també significa entendre i asimilar el que escoltem per tal de ser capaços de mantenir una bona comunicació. 

Al Regina Carmeli donem molta importancia a aquest coneixement i és per això que el programa “Let’s Go”, un dels programes IMPULSA es centra en la millora del coneixement de la llengua anglesa per part de l’alumnat.

Dins del programa “Let’s Go” trobem el projecte “Let’s Get CLIL” amb el qual es busca la implantació de la metodología AICLE (Aprenentatge Integrat de Continuts de Llengües Estrangeres o Content and Language Integrated Learning en anglès) a les diferents etapes escolars. 

Per poder implementar de manera exitosa l’AICLE a les aules, una part del professorat està realitzant un curs d’anglès per millorar les seves habilitats comunicatives.Close