Gattaca: un debat filosòfic sobre la biotecnologia

21 de Gener del 2022

Amb la premisa que el coneixement no ha de ser compartimentat i que el treball interdisciplinari pot enriquir el procés d’aprenentatge dels alumnes, des de les optatives de Biologia i Filosofia vam plantejar la possibilitat de fer una activitat conjunta amb els nostres alumnes.

A partir de la pel·lícula Gattaca, que a Biologia permet treballar les conseqüències ètiques de l’avenç biotecnològic en les modificacions genètiques humanes, vam pensar que això es podia relacionar amb les teories filosòfiques sobre la condició humana com el transhumanisme i el posthumanisme que aposten per la intervenció biotecnològica per millorar l’espècie humana i crear uns humans perfectes o superhumans.

Els alumnes de biologia havien treballat els aspectes científics i els de filosofia, les qüestions filosòfiques abans de veure la pel·lícula. Després de veure Gattaca, vam fer grups de debat formats per alumnes de les dues optatives que van intercanviar els coneixements que tenien sobre el tema i van treballar una sèrie de qüestions que els plantejàvem en l’activitat per generar el debat. Finalment, van redactar un text argumentatiu amb la conclusió a què havia arribat cadascú i els arguments amb què defensaven la seva tesi basats en el treball i debat realitzat en grup.

L’experiència ha estat molt positiva, idea compartida per les professores de les optatives i els seus alumnes, ja que el fet de poder explicar conceptes a altres companys, aprendre d’altres nous i poder debatre-les en grup els ha semblat diferent i interessant.

ImageImageClose