COM FER LA PREINSCRIPCIÓ 2022-2023 PER CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CARÀCTER CONCERTAT): Gestió Administrativa i Cures Auxiliars d’Infermeria

25 de Març del 2022

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER ALS CICLES CONCERTATS

 • CFGM Gestió Administrativa
 • CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria

Hi ha dos terminis:

ENLLAÇ PREINSCRIPCIÓ

Del 20 al 26 d'abril de 2022: presentació de sol·licituds per l'alumnat que cursa 4t d'ESO o ensenyaments equivalents en l'actualitat.

Del 17 al 23 de maig de 2022: presentació de sol·licituds per l'alumnat que actualment no està cursant 4t d'ESO o ensenyaments equivalents.

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

QUÈ NECESSITARÉ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet.

- Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.

- Codi identificador de l'alumne o l'alumna, RALC: Aquest codi es pot consultar en aquest mateix web, en l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. 

- Codi del cicle al qual voleu accedir.

Codi Gestió Administrativa: CFPM AG10

Codi Cures Auxiliars d'Infermeria: CFPM 1601

- Documentació identificativa. Si l'alumne té el codi identificador les dades apareixeran automàticament. En cas contrari es necessitarà: el llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l'alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si l'alumne és major de 18 només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.

- Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic. Si es tracta d'alumnes que han finalitzat l'ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d'ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament del Departament d'Educació.

- En la resta de casos cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.

- Si són estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. 

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger i aquest estudi no està homologat a Catalunya des l'any 2016:
Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l'homologació.
Si en la credencial no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació. (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
Si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s'ha pogut iniciar el tràmit d'homologació:
Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s'ha iniciat l'expedient d'homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

COM ES FA I COM ES PRESENTA LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

La preinscripció de formació professional de grau mitjà es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d'identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

Preinscripció en format electrònic

 1. Ves a l'apartat Preinscripció del web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.

 2. Introdueix el número identificador de l'alumne, el RALC.

 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se't demanin.

 4. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.

 5. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t'agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.

 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).

 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció en suport informàtic

 1. Ves a l'apartat Preinscripció del web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.

 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se't demanin.

 3. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.

 4. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t'agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.

 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).

 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

A tenir en compte: El codi de centre del col·legi Regina Carmeli Rubí és el: 08023803


Un cop acabat tot aquest procés si heu estat admesos al nostre centre, ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres.

 Close