Qualitat de l’aire: projecte mesura NO2

25 de Maig del 2022

Com ja es va informar a l’octubre, en aquest mateix blog, els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Ciències aplicades van participar, juntament amb altres 15 centres educatius, en un projecte impulsat per l’ajuntament de Rubí on s’havia de mesurar la concentració de diòxid de nitrogen, principal marcador de contaminació per trànsit, mitjançant dosímetres passius. 

Els alumnes de l’optativa van seleccionar els punts, van col·locar els tubs en els diferents punts escollits de la zona assignada i tres setmanes després els van recollir.

Els resultats obtinguts indiquen que les concentracions de NO2 al voltant de Col·legi Regina Carmeli durant el 2021 oscil·len entre 15,5 µg/m3 i 24.1 µg/m3, amb una mitjana de 20 µg/m3. Pel que fa als punts classificats com de fons urbà, les concentracions varien entre 15,5 µg/m3 i 19,4 µg/m3, amb una mitjana de 17,6 µg/m3. Mentre que als punt de trànsit les concentracions oscil·len entre 19,3 µg/m3 i 24,1 µg/m3, amb una mitjana de 22.3 µg/m3. I la concentració a l’interior de l’aula ha estat de 8,7 µg/m3.

Tenint en compte que el límit anual segons de la Directiva europea és de 40 µg/m3 NO2 podem concloure que la qualitat de l’aire al voltant del nostre col·legi actualment és força bona.

Image

ImageClose