Erasmus+ a Cicles Formatius

28 de Juny del 2022

Durant el mes de juny han iniciat les mobilitats Erasmus+ de cicles formatius de grau mitjà del projecte IMPROEU (Improving Professional Skills in Europe). Aquest projecte permet aquest curs alumnes del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria i del cicle de Gestió Administrativa puguin cursar les seves pràctiques FCT en empreses europees. La millora de la competència lingüística, la contextualització dels aprenentatges de cicles formatius, l’apropament a la cultura europea i la promoció de la formació contínua i l’excel·lència educativa son alguns dels objectius del programa.

L’Àlex i l’Adrià, del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria, van iniciar la seva aventura a Lisboa (Portugal) el passat dilluns 20 de juny i finalitzarà el 31 de juliol. Els alumnes estan instal·lats al seu allotjament i ja han començat les seves pràctiques a un reconegut hospital de la ciutat. Ens fan saber que estan molt contents amb l’experiència.

El Biel i el Bautista, del cicle de Gestió Administrativa, van iniciar el 13 de juny i fins el 29 de juliol. Ells estan fent les seves pràctiques en empreses importants del sector a Cork (Irlanda).

Durant el curs 2020-2021 l’escola Regina Carmeli Rubí va rebre l’acreditació Erasmus+ de formació professional. Aquesta acreditació és una garantia de la qualitat del pla d’internacionalització del nostre centre i ens permet realitzar projectes internacionals Erasmus+ fins l’any 2027 amb la participació d’alumnat i personal del centre.

Algun dels reptes que ens plantegem com a centre de cara als propers cursos és que la resta de cicles formatius que s’imparteixen en el nostre centre, de grau mitjà i de grau superior, puguin participar en mobilitats Erasmus+.

ImageImageImageImageClose