• metodologia de l'escola

   • Promovem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, l’esforç, la constància i el gaudi d’aprendre a partir de l’ús de les noves tecnologies, el treball manipulatiu, el treball per projectes i els llibres de text emprats com a eines de referència, consulta i aglutinadors dels continguts didàctics.
  • ELS NOSTRES PROJECTES

    • PLA ANUAL DE PASTORAL: fomentem valors humans i cristians mitjançant l’acollida, el diàleg diari i activitats en diades especials, fent viure l’alegria de l’Evangeli i educant per a la pau i la no-violència.
    • SOM ESCOLA VERDA: respectem el medi ambient i per això, apadrinem Can Xercavins, fomentem l’estalvi energètic, fem la recollida selectiva (Oliklak, Apilo), participem del projecte motxilla bioclimàtica i ens preparem per a conrear el nostre propi hort urbà.
    • PROJECTE D’IMPULS I MILLORA DE LES TIC: optimitzem la web i incorporem les noves tecnologies per millorar la comunicació amb les famílies, a través de la plataforma Alexia.
    • Vetllem per les potencialitats de cada alumne i donem suport a les dificultats que sorgeixen amb el recolzament del DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA (DOP), que es dedica a la prevenció, detecció i orientació educativa, laboral i psicopedagògica dels alumnes.
    • Ensenyem ANGLÈS des de l’etapa d’Educació Infantil com a eina bàsica per al futur. Col·laborem amb diferents entitats perquè l’alumnat finalitzi l’ESO amb la titulació oficial del First Certificate.
    • PROJECTE DE MILLORA DE L’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA: posem èmfasi en l’expressió oral i escrita dels alumnes, l’argumentació i el rigor científic.
    • PROJECTE DE MATEMÀTIQUES: treballem la geometria per millorar els coneixements i aplicació dels blocs d’espai i forma a través de les noves tecnologies.
    • FP DUAL: posem en contacte els alumnes de Cicles Formatius amb empreses interessades a impartir les pràctiques formatives mitjançant un contracte de treball, integrant-los a la seves plantilles.
   • Tots els projectes que es desenvolupen a l’escola es renoven en funció de les necessitats i l’assoliment d’objectius.