• Curs de preparació per a la incorporació als estudis de grau superior

   • CPIS
    • DURADA

     • 700 hores durant un curs acadèmic
    • HORARI

    • de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores
    • Accés

    • Poden accedir les persones que posseeixin títol de tècnic així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial
   • MATÈRIES QUE ESTUDIARÀS

   • PART COMUNA (obligatòria)
    • Comunicació en llengua catalana
    • Comunicació en llengua castellana
    • Comunicació en llengua anglesa
    • Tutoria
    PART ESPECÍFICA (cal escollir dues)
    • Matemàtiques aplicades (obligatòria)
    • Biologia i química
    • Ciències de l’esport
    • Economia d’empresa
    Segons la tria d’assignatura específica, aquesta serà prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.
   • ACCÉS A LES FAMÍLIES D’ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR SEGONS L’ASSIGNATURA ESPECÍFICA

   • Ciències de l’Esport (Esportiva)
    • FP Activitats Físiques i Esportives
    • FP Ensenyaments Esportius
    Economia d’Empresa (Humanística i Social)
    • FP Administració i gestió
    • FP Comerç i màrqueting
    • FP Imatge i so
    • FP Hosteleria i turisme
    • FP Serveis socioculturals a la comunitat
    Biologia i Química (Cientificotecnològica)
    • FP Activitats físiques i esportives
    • FP Imatge personal
    • FP Agrària
    • FP Indústries alimentàries
    • FP Maritimopesquera
    • FP Química
    • FP Sanitat
    • FP seguretat i Medi Ambient
   • QUÈ MÉS T’OFEREIX EL NOSTRE CENTRE?

    • Orientació acadèmica i professional
    • Continuació acadèmica en el propi centre (Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives)