• Curs de preparació per a la incorporació als cicles  de grau superior

   • Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau superior, otorgant als estudiants prioritat en l’admissió.
    • DURADA

     • 700 hores durant un curs acadèmic
    • HORARI

    • de dilluns a divendres de 8 h a 14 h
    • Accés

    • Poden accedir les persones que tinguin el títol de tècnic/a, així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial. També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius
   • MATÈRIES QUE ESTUDIARÀS

   • PART COMUNA 
    • Comunicació en llengua catalana ( 3 hores setmanals)
    • Comunicació en llengua castellana (3 hores setmanals)
    • Comunicació en llengua anglesa (5 hores setmanals)
    • Tutoria (1 hora setmanal)
    PART ESPECÍFICA  que consta de dues matèries
    • Matemàtiques aplicades (obligatòria) (4 hores setmanals)
    • Biologia i química (a escollir)  (4 hores setmanals)
    • Ciències de l’esport (a escollir) (4 hores setmanals)
    • Economia d’empresa (a escollir) (4 hores setmanals)
    Segons la tria d’assignatura específica, aquesta serà prioritària per als ensenyaments de formació professional de grau superior als quals es vol accedir posteriorment.
   • ACCÉS A LES FAMÍLIES D’ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR SEGONS L’ASSIGNATURA ESPECÍFICA

   • Ciències de l’Esport (Esportiva)
    • FP Activitats Físiques i Esportives
    • FP Ensenyaments Esportius
    Economia d’Empresa (Humanística i Social)
    • FP Administració i gestió
    • FP Comerç i màrqueting
    • FP Imatge i so
    • FP Hosteleria i turisme
    • FP Serveis socioculturals a la comunitat
    Biologia i Química (Cientificotecnològica)
    • FP Activitats físiques i esportives
    • FP Imatge personal
    • FP Agrària
    • FP Indústries alimentàries
    • FP Maritimopesquera
    • FP Química
    • FP Sanitat
    • FP seguretat i Medi Ambient
   • QUÈ MÉS T’OFEREIX EL NOSTRE CENTRE?

    • Continuitat a graus superiors
    • Departament d’Orientació pedagògica