• Cicle formatiu de grau superior de Modelisme Industrial

   • MI
    • DURADA

     • 2 anys acadèmics
     • 1.800 hores lectives i 100 hores al centre de treball
    • HORARI

    • de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores
    • TITULACIÓ OBTINGUDA

    • Tècnic/a Superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme Industrial
   • CRÈDITS QUE ESTUDIARÀS

    • Història del Disseny Industrial 90 hores
    • Teoria i ciència del disseny 90 hores
    • Ergonomia i Antropometria 75 hores
    • Dibuix Tècnic 210 hores
    • Disseny Assistit per Ordinador (CAD): Autocad i Solid Works 120 hores
    • Tècniques de Comunicació 120 hores
    • Materials i Tecnologia 90 hores
    • Taller de Modelisme Industrial:
     • Tècniques de modelatge
     • Disseny i modelatge virtual renderitzat 3D amb: Rhinoceros, Solid   • Works, Animació 3D (Blender) i Impressió 3D. 750 hores
    • Formació i Orientació Laboral 60 hores
    • Formació pràctica en Empreses, Estudis o Tallers 100 hores
    • Projecte Final 75 hores
   • COMPETÈNCIA GENERAL

   • Aquests estudis capaciten l’alumne per a l’elaboració de models, prototips, premaquetes i maquetes físiques i en software 3D. També per realitzar projectes de disseny industrial, amb coneixement dels materials i processos de producció. Preparen per a la traducció volumètrica d’un projecte presentat en el plànol bidimensional, interpretació i realització d’esquemes i croquis, detecció de dificultats, concreció i millora de les propietats formals d’un objecte per a la seva fabricació, en prototipatge ràpid o en sèrie, treballen equips de disseny de producte, d’interiorisme, construcció, urbanisme i rehabilitació.
   • INSTAL·LACIONS

    • Aula – taller.
    • Aula d’informàtica equipada amb ordinadors de darrera generació amb els softwares AutoCAD, Solid Works i Rhinoceros.
    • Laboratori AdobeCloud (Photosop, Indesign, Illustrator, Premiere...), màquines d’impressió 3D, escàners i material per modelar.
   • PODRÀS TREBALLAR A

    • Estudis de disseny de producte i de disseny en general.
    • Oficines tècniques i de desenvolupament de productes. Oficines tècniques de taller, de producció, de construcció, d’interiorisme,...
    • Projectes de disseny, equips multidisciplinaris en diferents tipologies d’indústries.
    • Estudi propi.