Prova Cangur

09 de Abril del 2021

El passat 18 de març es va celebrar la 26a edició de la Prova Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques. Hi han participat més de 90.000 estudiants des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat, una molt bona notícia tenint en compte que l’any passat, a causa del confinament, es va haver de cancel·lar.

Els nostres alumnes de 5è, 6è i els quatre cursos d’ESO han pres part en la prova. Es disposa de 75 minuts per intentar resoldre 30 problemes de matemàtiques, 10 de tres punts, 10 de quatre punts i 10 de cinc punts. A major dificultat, més punts. No s’hi pot fer servir calculadora.

Hi ha uns enunciats diferents per a cada curs, adaptats al nivell corresponent.  Per poder-los resoldre cal aplicar els coneixements adquirits d’aritmètica, geometria, àlgebra, probabilitat i estadística i, a més, fer servir el raonament lògic i l’enginy. És un excel·lent exercici mental.

Ara restem a l’espera de la publicació dels resultats tot desitjant que siguin satisfactoris.

Image

Image

Image

ImageClose