• ORGANIGRAMA del centre

   • EQUIP DIRECTIU

   • Titular i Directora: Gna. Melchora Quintana Calvo
    Sotsdirectora: Gna. Nury Yised Sánchez Quintero
    Cap d’Estudis E. Infantil i Primària: Raquel Niubó Adserà
    Cap d’Estudis ESO: Noemí García Zamorano
    Coordinadora Cicles Formatius: Sonia Jiménez Martínez
    Coordinadora pedagògica: Marta Valero Pla
    Coordinació de nous projectes: Ferran Cintas Casasús

   • Coordinació d´equips docents

   • Ed. Infantil: Helena Soriano
    Cicle Inicial:  Aida Cerezo
    Cicle Mitjà:  Àngels Villamana
    Cicle Superior:  Alberto González
    Cicles formatius d'esports: Meritxell Segura
    Cicles formatius sanitaris: Anna López
    Cicles formatius gestió, comerç i modelisme: Míriam Herrerias
   • Departament 
    ​d´orientació psicopedagògica (DOP)

   • Coordinadora: Marta Valero
    Assessors:
    Educació Infantil: Neus Baig
    Educació Primària: Neus Baig, Marta Valero i Raquel Niubó
    ESO: Marta Valero
    CICLES FORMATIUS: Neus Baig
   • Personal
    ​d´aDMINISTRACIÓ i serveis

   • Maria Antonia Pena
    Mari Carmen Gasset
    Jordi Gasset
    Núria Sánchez
    Sonia Ahufinger
    Núria Pámpols
    Luis Eduardo Sánchez
    ​Fran Gascón
   • consell escolar

   • Director/a:  Melchora Quintana Calvo
    Representant de l'Ajuntament: Manuela Martín Muro
    Representant de l'alumnat: Daniel Ruiz Rosa
    Representant de l'alumnat: Núria Pérez González
    Representant de l'AMPA: Judith Lleberia Juanos
    Representant de pares i mares: Anna Alarcón Porras
    Representant de pares i mares: Daniel Palmero Fuentes
    Representant de pares i mares: Laia Badia Martínez
    Representant del PAE: Miguel Angel Calvo Maraña
    Representant del PAS: Núria Sánchez Falcó
    Representant del professorat: Carmen Fernández Alonso-Villalobos
    Representant del professorat: Ferran Cintas Casasús
    Representant del professorat: Jordi Puig Pascual
    Representant del professorat: Laura Carmona Marín
    Representant del titular: Ascensión Ortega Ruiz
    Representant del titular: Maricela Pérez García
    Representant del titular: Nury Yised Sáchez Quintero
   • Tutories 

    • INFANTIL
     I3 A: Ana Cuquerella
     I3 B: Laura Carmona
     I4 A:  Helena Soriano
     I4 B:  Mar Castelltort
     I5 A:  Miriam Lobato
     I5 B: Lurdes Llonch

     PRIMÀRIA
     1r A:  Maica Carranza
     1r B: Aida Cerezo
     2n A:  Ana Dominguez
     2n B:  Carme Rodríguez
     3r A: Bea Gallego
     3r B:  Àngels Villamana
     4t A: Gna. Nury Yised Sánchez
     4t B: Carmen Fernández
     5è A: David Navarro
     5è B:  Alberto González
     6è A: Mercrè Taberner
     6è B: Mireia de la Rosa

     ESO
     1r ESO A: Carles Bellsolà
     1r ESO B:  Alba Acedo
     2n ESO A: Jordi Puig
     2n ESO B: Marina Millán
     3r ESO A:  Mónica Casas
     3r ESO B: Vicenç Alumbreros
     4t ESO A: Elena Ruiz
     4t ESO B: Sergi Castellà
    • CF GRAU MITJÀ
     1r Gestió: Laura Olomí
     2n Gestió: Montse Soler
     Aux. Inferm A:  Anna López
     Aux. Inferm B: Raúl Zapata
     Aux. Inferm tarda:
     Natàlia Moreno
     1r Guia en Medi Natural: 
     Germán González
     2n Guia en Medi Natural:
     Sergi Saura

     CF GRAU SUPERIOR
     1r CF: Juan Rodriguez
     2n CF: Paula Baró
     1r Higiene Bucodental:
     ​Laura Martínez
     2n Higiene Bucodental: 
     Alicia Baltasar
     1r Comerç Internacional: 
     Míriam Herrerias
     2n Comerç Internacional:  
     Marc Requena
     2n Modelisme: Youngun Kim
     1r Educació Infantil: Àngels Valdivia
     2n Educació Infantil: Àngels Valdivia
   • Professors especialistes

    • EDUCACIÓ INFANTIL-PRIMÀRIA
     Montserrat Bellera
     Gna. Andreia​ Botao
     Elisabeth Calduch
     Jordi Enguita

     Ana Tere Gálvez
     Marta Molero
     Raquel Niubó
     Carme Ortiz
     Aitor Perea
     Gna. Maricela Pérez
     Isabel Riba 
     Pablo Ruiz
     Marina Serrano
     Laura Vert
     Raquel Vilella


     VETLLADORES
     Isabel Riba
     Cristina Saumell
     Alicia Solorzano

     ESO
     Anna Mª Albareda
     Neus Baig
     Alberto Domingo
     Verónica Estevez
     Noemí García
     Elisabeth González 
     Míriam Herrerías
     Ana Mª Martínez
     Eduard Moreno
     Celia Moratalla
     Rose Nieto
     Sila Pintó
     Joan Ysern
     Marta Valero
    • CICLES FORMATIUS
     Alba Acedo
     Neus Baig
     ​Ferran Cintas
     ​Alberto Domingo

     Jordi Enguita
     Sònia Jiménez
     Itas Luque
     Susana Marín
     Celia Moratalla
     Yaiza Nuñez
     Iris Sabio
     Silvia Vera 
Close