• POLÍTICA DE QUALITAT

   • El Col·legi Regina Carmeli de Rubí estableix les següents: MISSIÓ, VALORS, VISIÓ
   • MISSIÓ

   • Formem integralment infants i joves. Treballem conjuntament amb les seves famílies, en el marc d’una comunitat educativa on aprendre i viure els valors humans i cristians. Aportem a la nostra societat persones competents en tots els àmbits i compromeses amb una societat més justa i solidària.
   • VISIÓ

   • Volem ser un centre que aculli i acompanyi els alumnes i les seves famílies en l’educació integral.

    Treballem per formar persones amb valors cristians, respectuoses amb els altres i l’entorn.

    Apostem per un centre on la innovació educativa i les llengües estrangeres siguin els nostres pilars; on eduquem en la creativitat, l’emprenedoria, l’ús de les noves tecnologies i el treball en equip.

    Volem ser un centre de referència a la comarca en cicles formatius que prepari professionals capaços d’adaptar-se als reptes de futur.
   • VALORS

   • El nostre Centre es fonamenta en els valors cristians de la fundadora Mare Rosa Ojeda. Presentem el cristianisme com una opció que comporta viure d’acord amb l’evangeli en un context sociocultural en permanent canvi. Proposem el diàleg entre fe i cultura com a eix vertebrador d’una societat més justa.
    • Esforç, senzillesa i alegria.
    • Exigència i fermesa harmonitzades amb comprensió i tolerància.
    • Pacifisme, solidaritat i proïsme.
    • Respecte a les persones i els seus plantejaments, afavorint l’intercanvi d’opinions i el treball en equip.
    • Respecte a l’entorn natural i cultural.
   • El Col·legi Regina Carmeli de Rubí, en el marc del seu compromís amb els seus clients vers la qualitat, basada en el compliment del requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001, redacta aquesta Política de Qualitat que inclou els següents punts:

    • Complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l'escola i del sistema de gestió de la qualitat.
    • Vetllar per una millora contínua del sistema de gestió de la qualitat, basant-nos en la nostra missió, visió i valors.

    El Col·legi Regina Carmeli de Rubí té implantat un sistema de gestió de la qualitat en totes les activitats i processos relacionats amb totes les etapes educatives: Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Cicles Formatius, així com les activitats extraescolars.
Close