• POLÍTICA DE QUALITAT

   • El Col·legi Regina Carmeli de Rubí estableix les següents: MISSIÓ, VALORS, VISIÓ
   • MISSIÓ

   • Al Col·legi Regina Carmeli formem integralment infants, joves i adults des de 1915. Treballem conjuntament amb les famílies, en el marc d’una comunitat educativa on aprendre i viure els valors humans i cristians a l’estil de Mare Rosa. Aportem a la societat persones competents en tots els àmbits i compromeses amb un món més just i solidari.
   • Valors

   • El nostre centre es fonamenta en els valors cristians i humans entesos a l’estil  de Mare Rosa Ojeda. Presentem el cristianisme com una opció que comporta viure d’acord amb l’Evangeli en un context sociocultural en permanent canvi. Proposem el diàleg entre fe i cultura com a eix vertebrador d’una societat més justa.

    • Acollida i presència: Acompanyem a tots els infants i joves i  les seves famílies al llarg del procés educatiu i de creixement personal essent propers i amb voluntat de servei. Tenim una actitud positiva en el dia a dia com a premisa per un bon clima i una bona entesa.

    • Diàleg, respecte i tolerància: Entenem l’entorn educatiu com un espai d’intercanvi d’idees i opinions. Promovem que la base de les relacions amb els altres siguin el respecte i la tolerància i el diàleg com a única eina per abordar els desacords.

    • Responsabilitat i esforç: Fomentem la capacitat de comprometre’s i assumir les conseqüències de les pròpies accions com a eix del creixement integral dels alumnes i la seva maduració i entenem la cultura de l’esforç com una de les bases de la millora personal.

    • Solidaritat i justícia: Eduquem perquè els nostres alumnes siguin sensibles a les necessitats dels altres i actuïn davant les injustícies i desigualtats del món actual.

   • Visió

   • Al Col·legi Regina Carmeli Rubi treballem per:

    • Educar des de l’emoció i el treball competencial tot situant l’alumnat com el protagonista de l’aprenentatge. 

    • Ajudar als nostres alumnes a ser competents i socialment responsablescompromesos amb la justícia, la solidaritat i la sostenibilitat.

    • Apostar per la innovació entesa com una revisió i actualització periòdica d’eines i metodologies així com la implantació dels projectes IMPULSA-AIC a totes les etapes.

    • Fomentar la participació de l’alumnat i el personal de l’escola en projectes d’àmbit europeu.

    • Oferir una formació docent continuada i oberta als canvis i les millores pedagògiques en coherència amb el Projecte Educatiu de centre.

    • Esdevenir un centre de referència a Rubí en la formació obligatòria i a la comarca en cicles formatius que prepari professionals capaços d’adaptar-se als reptes de futur.

    • Consolidar la integració de l’educació no formal (extraescolars, servei d’acollida i menjador...) en el Projecte Educatiu del centre.

    • Ser un espai de confiança i acollida, enfortint el sentiment de pertinença de tots els membres de la comunitat educativa amb el compromís d’acompanyar al llarg de la vida.

   • El Col·legi Regina Carmeli de Rubí, en el marc del seu compromís amb els seus clients vers la qualitat, basada en el compliment del requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001, redacta aquesta Política de Qualitat que inclou els següents punts:

    • Complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l'escola i del sistema de gestió de la qualitat.
    • Vetllar per una millora contínua del sistema de gestió de la qualitat, basant-nos en la nostra missió, visió i valors.

    El Col·legi Regina Carmeli de Rubí té implantat un sistema de gestió de la qualitat en totes les activitats i processos relacionats amb totes les etapes educatives: Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Cicles Formatius, així com les activitats extraescolars.
Close