• ESO

   • La formació integral de l’alumne per a un futur pròxim.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és de caràcter obligatori. Consta de quatre cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 12 anys i finalitzen als 16 amb un objectiu principal:  la formació integral de l’alumne per a un futur pròxim; així doncs:
   • Estimulem la maduresa i la responsabilitat dels alumnes des del respecte i la tolerància.
   • Treballem amb les noves tecnologies.
   • Fomentem la lectura i l’expressió oral i escrita en les diverses llengües emprades al centre: català, castellà i anglès.
   • Desenvolupem els continguts per mitjà d’una metodologia activa, participativa i cooperativa, que exigeix la investigació i el reforç quan és necessari. Utilitzem els llibres de text com a eina de treball i/o consulta.
    • projectes

     • Pràctiques de laboratori de 1r a 3r
     • Servei comunitari a 3r
     • Treball de síntesi de 1r a 3r
     • Projecte de recerca a 4t
    • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

     • Tutoria individual i de grup.
     • Entrevistes amb les famílies.
     • Tutoria al treball de síntesi.
     • Orientació psicopedagògica.
     • Orientació acadèmica i professional.
    • PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     • Atenció personalitzada a les necessitats educatives dels alumnes dins de l'aula.
     • Anglès per nivells a tots els cursos.
     • Grups flexibles de matemàtiques a 3r i 4t.
     • Matèries optatives de reforç i ampliació.
    • HORARI

     • De dilluns a dijous: de 8 a 13 h i de 15 a 17 h
     • Divendres: de 8 a 14 h (a la tarda tenen la possibilitat d'asssitir a les trobades de GERC (grup cristià d'educació en el lleure)
    • AVALUACIÓ

     • Avaluació contínua en la qual es té en compte l’adquisició de coneixements però també l’esforç i la continuïtat de la tasca de l’alumne en relació a l’adquisició de les Competències Bàsiques.
     • Al llarg del curs les famílies reben cinc informes d'Avaluació: un informe d'avaluació 0, a principis de novembre; un informe d'avaluació al fina de cada trimestre (desembre, març juny) i l'informe dels resultats globals de curs a finals de juny.
    • ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

     • Durant el curs es realitzen diferents sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
     • A 2n d’ESO es fan colònies a la neu.
     • A 4t d’ESO es fa un viatge de final d’estudis, normalment a una ciutat europea.
     • Participació en diferents concursos: 
     Matemàtiques: Prova cangur, problemes a l’esprint.
     Castellà: redacció coca-cola.
     Català: redacció coca-cola, narració Sambori.
      Anglès: Big Challenge.
      Tecnologia: construcció de mosaics Germans Boada.
     • Tallers d'Educació Financera a 4t d'ESO.
     • Tallers i seguiment personal a càrrec d'una infermera del pla Salut i Escola.
    • DocumentS
     ​OPTATIVES

   • MATÈRIES

   • Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
    Llengua catalana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Llengua castellana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Llengua estrangera: anglès 3 hores 4 hores 3 hores 3 hores
    Ciències socials: geografia i història 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 hores 2 hores
    Ciències de la naturalesa: física i química 3 hores 2 hores
    Matemàtiques 3 hores 4 hores 4 hores 4 hores
    Educació física 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Música 2 hores 2 hores
    Educació visual i plàstica 2 hores 2 hores
    Tecnologia 2 hores 2 hores 2 hores
    Religió 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora


    Matèries optatives 1r 2n 3r 4t
    Alemany 2 hores 2 hores 2 hores 3 hores
    Esports de camp dividit 2 hores
    Petites Investigacions 2 hores
    Esports: Els més alternatius 2 hores
    Educació Ambiental 2 hores
    Cultura clàssica 2 hores
    Emprenedoria 2 hores 2 hores
    Biologia i geologia 2 hores
    Ciències aplicades 2 hores
    Economia 2 hores
    Música 2 hores
    Plàstica 2 hores
    Física i Química 3 hores
    Tecnologies de la informació i la comunicació 3 hores
    Llatí 3 hores
    Filospfia 3 hores
    Tecnologia 3 hores


    Matèries complementàries / Tallers 1r 2n 3r 4t
    Eines TIC 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Let's communicate 1 hora 1 hora 1 hora
    Competència matemàtica 1 hora
    Ortografia pràctica 1 hora
    Competència social 1 hora
    Competència comunicativa 1 hora 1 hora
    • Vols matricular el teu fill o filla a l'ESO?
     Demana cita per a la matriculació i seràs atès pel nostre personal qualificat el qual t'informarà de tot el que calgui.