• Proposta educativa,
    metodologia i
    ​projectes

  • Què i com treballem


   • ​PROPOSTA EDUCATIVA
    • Oferim un ensenyament de qualitat que afavoreix l’assoliment d’un nivell competencial global que permet el desenvolupament en societat dels alumnes. La preparació en l’àmbit dels idiomes, la tecnologia, l’art i la cultura esdevenen els eixos vertebradors de l’aprenentatge.
    • Fomentem els valors humans i religiosos transmetent-los a través de l’experimentació d’aquests: cooperació, solidaritat, civisme, esforç i convivència. També duem a terme l’educació del transcendent com a eina per treballar l’autoconeixement, la reflexió i la fe.
    • Apostem per la innovació entesa com una revisió i actualització periòdica dels projectes i una formació docent especialitzada i oberta als canvis i les millores pedagògiques amb la finalitat d’oferir la màxima qualitat educativa possible.
    • Som un punt de trobada entre els diferents agents educatius per tal de reflexionar sobre el fet educatiu, l’aprenentatge i l’educació.
    • Afavorim la sostenibilitat, la cura de l’entorn i el valor de l’ecologia, el foment del civisme i la formació de persones responsables i que vetllin pel bé comú de la societat.
    METODOLOGIA
    • Treballem amb agrupacions diverses segons les etapes educatives (tallers, racons, desdoblaments, dos docents per aula...). 
    • Emprem criteris inclusius i d’atenció a la diversitat.
    • Oferim els suports necessaris tenint present les necessitats i els ritmes de treball dels nostres alumnes.


   • PROJECTES
    • PLA ANUAL DE PASTORAL: fomentem valors humans i cristians mitjançant l’acollida, el diàleg diari i activitats en diades especials, fent viure l’alegria de l’Evangeli i educant per a la pau i la no-violència.
    • SOM ESCOLA VERDA: respectem el medi ambient i per això, apadrinem Can Xercavins, fomentem l’estalvi energètic, fem la recollida selectiva (Oliklak, Apilo), participem del projecte motxilla bioclimàtica i ens preparem per a conrear el nostre propi hort urbà.
    • PROJECTE D’IMPULS I MILLORA DE LES TIC: optimitzem la web i incorporem les noves tecnologies per millorar la comunicació amb les famílies, a través de la plataforma Alexia.
    • Vetllem per les potencialitats de cada alumne i donem suport a les dificultats que sorgeixen amb el recolzament del DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA (DOP), que es dedica a la prevenció, detecció i orientació educativa, laboral i psicopedagògica dels alumnes
    • Ensenyem ANGLÈS des de l’etapa d’Educació Infantil com a eina bàsica per al futur. Col·laborem amb diferents entitats perquè l’alumnat finalitzi l’ESO amb la titulació oficial del First Certificate.
    • PROJECTE DE MILLORA DE L’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA: posem èmfasi en l’expressió oral i escrita dels alumnes, l’argumentació i el rigor científic.
    • PROJECTE DE MATEMÀTIQUES: treballem la geometria per millorar els coneixements i aplicació dels blocs d’espai i forma a través de les noves tecnologies.
    • FP DUAL: posem en contacte els alumnes de Cicles Formatius amb empreses interessades a impartir les pràctiques formatives mitjançant un contracte de treball, integrant-los a la seves plantilles.
   • Tots els projectes que es desenvolupen a l’escola es renoven en funció de les necessitats i l’assoliment d’objectius.