• PRIMÀRIA

   • Objectiu principal: preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Primària és de caràcter obligatori. Consta de sis cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 6 anys i finalitzen als 12 amb un objectiu principal: preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant; i per això han d’aprendre a:
   • Pensar i actuar de manera integrada, tot interrelacionant els aprenentatges.
   • Adquirir hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.
   • Tenir iniciativa, creativitat, esperit crític i gust per aprendre.
   • Desenvolupar la capacitat d’esforç, les habilitats de treball cooperatiu i la cultura del treball.
    • projectes

     • Pla de pastoral (activitats lúdiques per a educar en els valors cristians i en els referents del centre)
     • Foment de la llengua anglesa (5 hores setmanals). Grups de conversa en grup reduït amb una persona nadiva. Ampliació d’assignatures en anglès: Science, Physical Education, Kitchen garden.
     • A 5è iniciem un intercanvi per carta amb una escola de Middleton (Irlanda)
     • Escola Verda (Apadrinem Can Xercavins/ Selecció de Residus/ Residu mínim/ Hort escolar)
     • Millora de l’expressió oral i escrita; tot fent atenció a l’argumentació, rigor científic i a l’ortografia.
     • Treballem un o dos projectes l’any entorn el tema escollit pel grup-classe i un altre relacionat amb l’apadrinament de la zona de Can Xercavins.
     • Iniciem el projecte de robòtica amb les Bee-bots a cicle inicial.
     • Treballem ofimàtica i altres eines de treball amb PC a cicle mitjà.
     • Participem del projecte Unplugged Computers, per a entendre com funcionen els ordinadors per dins; i ens endinsem en el món de la programació logística a partir de la simulació d’una empresa de paqueteria entre ciutats, a cicle superior.
     • Elaborem una revista escolar, Som Regina, dos cops l’any; on col·laboren mestres i alumnes, especialment els de cicle superior amb el Taller de reporteros.
    • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

     • Pla d’acció tutorial dissenyat per a cada cicle.
     • Atenció individual i de grup.
     • Entrevistes amb les famílies i comunicació contínua mitjançant el portal Alèxia i l’agenda de l’alumne.
    • PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     • Atenció personalitzada a les necessitats educatives dels alumnes, dins i fora de l'aula.
     • Grups reduïts a cicle inicial a anglès, matemàtiques, sciencie, robòtica, àrea TIC.
     • Grups reduïts a cicle mitjà a anglès, taller d’escriptura, matemàtiques i informàtica.
     • Grups reduïts a cicle superior a anglès, Kitchen garden (hort), matemàtiques i educació visual i plàstica.
     • Assessorament psicopedagògic per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre (DOP).
    • AVALUACIÓ

     • L’avaluació del processos d’aprenentatge és contínua i global; on es mostra el grau d’assoliment dels objectius i on s’adopten els ajuts pedagògics a les característiques individuals dels infants.
     • Al llarg del curs les famílies reben tres informes d’avaluació al final de cada trimestre.
    • ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

     • Durant el curs es realitzen sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
     • Realitzem diverses sortides a Can Xercavins per a conèixer la zona i realitzar diverses accions contemplades al projecte d’Escola Verda. Moltes d’aquestes activitats són dinamitzades pels nostres alumnes de formació professional (CAFEMN i AAFE).
     • A primer i segon de primària visitem el mercat, l’escola de música, l’escola d’art, el museu Vallhonrat, l’exposició de pessebres i la biblioteca de Rubí.
     • A 4t de Primària participem de la Cantata Escolar de Rubí.
     • A 5è de Primària participem de la Cantania organitzada per l’Auditori de Barcelona.
     • A 5è de Primària fem educació vial i sortim a fer pràctiques de circulació amb bicicleta al parc d’educació vial.
     • Fem colònies de 2 dies a 2n de primària i de 3 dies a 4t i 6è de primària.
    • HORARI

     • De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00h
   • MATÈRIES

   • Àrees de coneixement 1r 2n 3r 4t
    Llengua catalana i literatura 5 hores 5 hores 4 hores 4 hores 4 hores 4 hores
    Llengua castellana i literatura 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Llengua estrangera: anglès (grup partit) 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Coneixement del medi natural 1 hora 1 hora 1’5 hores 1’5 hores 2 hores 2 hores
    Coneixement del medi social i cultural 1 hora 1 hora 1’5 hores 1’5 hores 2 hores 2 hores
    Matemàtiques (1h en grup flexible i 1h en grup partit) 5 hores 5 hores 4 hores 4 hores 4'5 hores 4'5 hores
    Educació física (de 1r a 4t en anglès) 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Educació artística: música i dansa 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Educació artística: visual i plàstica (a cicle superior en grup flexible) 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 1 hora 1 hora
    Religió 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores
    Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora


    Activitats complementàries 1r 2n 3r 4t
    Taller de biblioteca 0'5 hores 0'5 hores
    Lectogrup 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Robòtica (en grup partit) 0'5 hores 0'5 hores 0'5 hores 0'5 hores
    Science (a cicle inicial en grup flexible) 1 hora 1 hora 1'5 hores 1'5 hores 1 hora 1'5 hores
    Àrea TIC (en grup flexible) 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Fem de científics 1 hora 1 hora
    Kitchen garden (hort, en grup partit) 0'5 hores
    Reporteros 1 hora 1 hora
    • Vols matricular el teu fill o filla a l'etapa d'Educació Primària?
     Demana cita per a la matriculació i seràs atès pel nostre personal qualificat el qual t'informarà de tot el que calgui.