• INFANTIL

   • El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Infantil no és de caràcter obligatori. Consta de tres cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 3 anys i finalitzen als 6 amb un objectiu principal: El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida; i és per això que aprenen a:
   • Comunicar-se
   • Tenir curiositat, descobrir i experimentar
   • Entendre el món que els envolta
   • Progressar en el moviment i el domini del cos
   • Anar creixent en autonomia i autoestima
   • Créixer en els afectes i en les relacions
   • Ser creatius
    • projectes

     • Pla de pastoral (activitats lúdiques per educar en els valors cristians i en els referents del centre)
     • Adventurers (1h en grup partit) / Listening & Speaking (2 hores en grup partit)/ English Suport (30 minuts a P3 i 1 hora a P4 i P5) Amb una mestra especialista i una mestra nadiva de suport.
     • Escola Verda (Apadrinem Can Xercavins/ Selecció de Residus/ Residu mínim)
     • Millora de l’expressió oral.
     • Treball per projectes (el nom de la classe i projecte entorn el tema de la setmana cultural).
     • Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de P3.
    • Pla d’AccIó tutorial

     • Acció tutorial des de totes les àrees, tant individual com de grup.
     • Entrevistes amb les famílies i comunicació contínua mitjançant el portal Alèxia i l’agenda de l’alumne.
    • Horari

     • De 8:55 a 12:55 i de 14:55 a 16:55h
    • PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     • Atenció personalitzada a les necessitats educatives dels alumnes, dins i fora de l'aula. 
     • Grups reduïts a les àrees de comunicació i llenguatge, anglès, àrea TIC i expressió artística.
     • Assessorament psicopedagògic per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre (DOP).
    • AVALUACIÓ

     • L’avaluació del processos d’aprenentatge és contínua i global; on es mostra el grau d’assoliment dels objectius i on s’adopten els ajuts pedagògics a les característiques individuals dels infants.
     • Al llarg del curs les famílies reben dos informes d’avaluació al final de cada trimestre.
    • ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

     • Durant el curs es realitzen  sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
     • També es realitza una sortida a Can Xercavins i a d’altres espais de la nostra ciutat.
   • MATÈRIES

   • Àrees 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS
    Comunicació i llenguatge
    Comunicació i llenguatge 6’5 hores 6 hores 6 hores
    English 3 hores 3'5 hores 3'5 hores
    Àrea TIC 0'5 hores 0'5 hores 0'5 hores
    Psicomotricitat 3 hores 1 hora 1 hora
    Música 1 hora 1 hora 1 hora
    Artística 0'5 hores 1'5 hores 1'5 hores
    Descoberta de l’entorn
    Descoberta de l’entorn 6 hores 6 hores 6 hores
    Matemàtiques manipulatives 1 hora 1 hora 1 hora
    Descoberta d’un mateix i dels altres
    Descoberta d’un mateix i dels altres 6 hores 6 hores 6 hores
    Educació en valors cristians 1 hora 1 hora 1 hora
    Esbarjo 2'5 hores 2'5 hores 2'5 hores
    • Vols matricular el teu fill o filla al Cicle Infantil?
     Demana cita per a la matriculació i seràs atès pel nostre personal qualificat el qual t'informarà de tot el que calgui.