• Cicle formatiu de grau superior de CFGS en Educació Infantil

   • Aquests estudis capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.
    • DURADA

     • 2 anys acadèmics
     • 1551 hores al centre
     • 449 hores de pràctiques
    • HORARI

    • Tardes: de 15h a 21 h
    • TITULACIÓ OBTINGUDA

    • Tècnic/a superior en Educació Infantil
   • CRÈDITS QUE ESTUDIARÀS

    • Intervenció amb famílies i atenció als infants (99 h)
    • Didàctica de l'educació infantil (165 h)
    • Autonomia personal i salut infantil (132 h)
    • El joc infantil i la seva metodologia (165 h)
    • Expressió i comunicació (198 h)
    • Desenvolupament cognitiu i motriu (132 h)
    • Desenvolupament sòcioafectiu (99 h)
    • Habilitats socias (132 h)
    • Primers auxilis (66 h)
    • Formació i orientació laboral (66 h)
    • Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
    • Projecte d'atenció a la infantesa (231 h)
    • Formació en centres de treball (449 h)
   • PODRÀS TREBALLAR com a

    • ·Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota supervisió d’un mestre/a
    • Educador/a en institucions
    • Educador/a en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
    • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil com ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
   • què més t'ofereix el nostre centre?

    • Atenció i tutoria personalitzada
    • Pràctiques en empreses orientades a les necessitats i els interessos dels alumnes.
    • Borsa de treball
    • Departament d'orientació pedagògica
    • Metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes)
    • Seminaris, tallers i sortides
   • INSTAL·LACIONS

    • Aules del propi centre
    • Tallers de simulació
    • Aules d’informàtica
    • Aules d’estudi
Close